Ο προφορικός λόγος προηγείται ιστορικά αλλά και βιολογικά του γραπτού λόγου. Κάθε άνθρωπος κατακτά αρχικά την γλώσσα στην προφορική της μορφή και έπειτα μαθαίνει να γράφει. Είμαστε γενετικά προγραμματισμένοι ώστε να αναπτύσσουμε γλωσσικές ικανότητες. Χαρακτηριστικό γνώρισμα κάθε μωρού από τους πρώτους κιόλας μήνες της ζωής τους, είναι η ικανότητά τους όχι μόνο να παράγουν αλλά και να διακρίνουν γλωσσικούς ήχους. Με αυτό τον τρόπο αρχίζουν να επικοινωνούν με τους ανθρώπους γύρω τους και να κατανοούν το νέο τους περιβάλλον.

Η γλωσσική ανάπτυξη του κάθε παιδιού παρουσιάζει εκπληκτική πρόοδο κατά την νηπιακή ηλικία. Μέχρι τα 6 τους χρόνια τα περισσότερα παιδιά αρθρώνουν και χρησιμοποιούν περισσότερες από 2500 λέξεις ενώ κατανοούν περισσότερες από 6000 λέξεις. Με την σχολική εκπαίδευση, ο αριθμός αυτός αυξάνεται και βελτιώνεται σε επίπεδα σημασιολογίας, σύνταξης, μορφολογίας κ.α. Σταδιακά, αναπτύσσεται η γραφή και η ανάγνωση. Το παιδί συνειδητοποιεί πλέον τον σημαντικό ρόλο της γλώσσας στη ζωή του. Ο λόγος και η γλώσσα έχουν δύναμη και κατακτώντας τα, τα παιδιά νιώθουν αυτοπεποίθηση και σιγουριά.

Πιθανές διαταραχές στον προφορικό λόγο ή γλωσσικές δυσλειτουργίες σχετίζονται με παθολογικά ή ψυχολογικά αίτια. Η  αγαπητή και γεμάτη αποδοχή στάση  από τους γονείς, τους δασκάλους και το περιβάλλον γενικότερα βοηθούν την κατάσταση να αλλάξει σταδιακά. Οι επίμονες παρεμβάσεις διόρθωσης γλωσσικών σφαλμάτων δυσχεραίνουν την κατάσταση και δεν επιφέρουν ποτέ τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και δεν γνωρίζουν πως να την αντιμετωπίσουν. Χρειάζεται ένα θερμό και γεμάτο αγάπη περιβάλλον, διακριτική στάση και λεπτός χειρισμός.

Στο Platinum Child, όλες οι δραστηριότητες προσφέρουν την ευκαιρία και την δυνατότητα γλωσσικής ανάπτυξης και έκφρασης. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, την μουσική, τον δημιουργικό οραματισμό ακόμη και την απλή αλλά γεμάτη ‘χρώματα’ αφήγηση ιστοριών τα παιδιά ανοίγουν στον εαυτό και το περιβάλλον που βρίσκονται με φυσικό τρόπο.